Piotr Dobrowolski

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

„Wolontariat wypływa prosto z serca-

- wolontariusz pomaga osobom potrzebującym”

Organizatorami konkursu są opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu i PCK: pani wicedyrektor Teresa Hamryszczak, Dorota Dąbrowska, Dorota Nurzyńska

Celem konkursu jest:

 • promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej wśród dzieci,
 • zachęcenie uczniów do włączenia się w przedsięwzięcia związane  z wolontariatem,
 • poszerzenie wśród uczniów wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy Regulamin konkursu:
 1. Uczniowie przygotowują prace plastyczne indywidualnie w dwóch kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV - V
 1. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 2. Praca plastyczna wykonana techniką dowolną (bez używania materiałów sypkich) w formacie A3 lub A4 powinna być na odwrocie podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą i złożona w szkolnej bibliotece bądź szkolnej świetlicy do dnia 29.11.2021 r.
 3. Przy ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność, zgodność z tematem oraz estetyka i samodzielność wykonania prac.
 4. Prawa autorskie do złożonych prac przechodzą na własność szkoły i mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych szkoły.
 5. Sześć najlepszych prac z każdej kategorii zostanie przesłanych na konkurs wojewódzki promujący wolontariat - „Mój mały wolontariat: Serca dobre mamy i chętnie osobom potrzebującym pomagamy” gdzie w ramach zgłoszenia niezbędne będzie wypełnienie zgody rodziców na udział w konkursie oraz karty zgłoszenia. Dokumenty te osoby zainteresowane powinny pobrać ze szkolnej biblioteki by najpóźniej do dnia 29.11.2021 złożyć wraz z pracą w bibliotece bądź szkolnej świetlicy.
 6. Dla uczestników przewidziane są dyplomy oraz drobne niespodzianki.
Kategoria: