Marcin Stec

Działalność charytatywna naszych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników zostaje zauważona w środowisku lokalnym, czego dowodem są poniższe podziękowania. 

Serdecznie dziękujemy!

 

Kategoria: