Piotr Dobrowolski

W obecnym roku szkolnym do Wolontariatu należy 77 uczniów z klas ósmych.

W I semestrze Wolontariusze aktywnie uczestniczyli w akcjach i działaniach wynikających z założeń statutowych Szkolnego Koła Wolontariatu.

Od września w ramach “Zakręconej akcji” zbierane są nakrętki dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia.

Ponadto Wolontariusze pełnią dyżury przy stołówce szkolnej.. Niektórzy chętnie pomagają młodszym kolegom w odrabianiu prac domowych oraz bezpiecznym spędzaniu przerw lekcyjnych.

Chętnie wykazują pomoc w bibliotece szkolnej.

Włączają się w sprzedaż na kiermaszach szkolnych.

W grudniu została zorganizowana akcja charytatywna ‘List do Świętego Mikolaja” polegająca na zbiórce artykułów spożywczych i higienicznych.

Wolontariusze włączyli się również w akcję przygotowania kartek świątecznych dla podopiecznych lubelskich DPS-ów. Paczki wraz z kartkami światecznymi zostały przekazane seniorom z lubelskich DPS-ów i pensjonariuszom prawosławnym.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej wspólpracy.

Kategoria: