Piotr Dobrowolski
Kategoria:

pomagamy bezdomnym zwierztom 10 20230307 1167715181

Zakończyliśmy akcję pomocy bezdomnym psom i kotom. Jak co roku zbieraliśmy żywność: karmę suchą i mokrą, artykuły spożywcze np. ryż , makaron, koce, miski, zabawki dla zwierząt i artykuły higieniczne. Wszystkie dary zostały przekazane do Lubelskiego Schroniska mieszczącego się przy ulicy Metalurgicznej 5 w Lublinie. W akcji wzięło udział 114 uczniów. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Zbiórka miała uświadomić uczniom jak ważna jest bezinteresowna pomoc i zwrócić uwagę, na potrzeby schronisk – szczególnie podczas okresu zimowego. 
Organizatorzy akcji, czyli Wolontariat Szkolny SP38 koordynowany przez Panią Dorotę Nurzyńską, dziękują wszystkim darczyńcom za okazane serce i wsparcie dla bezdomnych zwierzaków.
Wolontariat Szkolny.

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

żołnierze wykleci

W pierwszym tygodniu marca 2023 r. w naszej Szkole odbył się konkurs wiedzy dla klas ósmych „Żołnierze Wyklęci”. W konkursie wzięło udział 87 uczniów z klas 8a, 8b, 8c, 8d i 8e.

Celem konkursu było m.in. przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny w podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej oraz uczczenie dnia 1 Marca - Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorem konkursu była Renata Seroka, nauczyciel historii.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce :

Agata Mendel z klasy 8e

II miejsce:

Kacper Krukowski z klasy 8e

III miejsce:

Jagoda Posturzyńska z klasy 8b

Wyróżnienia:

Marcel Kuryło z klasy 8d

Natalia Rusinek z klasy 8e

Gratulujemy!

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

roman doktor
Dnia 24 lutego klasy ósme powtarzały wiadomości do próbnego egzaminu ósmoklasisty. Działo się to za sprawą 7 Pana prof. dra hab. Romana Doktóra, który w ciekawym wykładzie dzielił się swoją wiedzą z zakresu "Analizy utworu poetyckiego". Wystąpienie Pana profesora cieszyło się dużym zainteresowaniem, a to świadczy o tym, że uczniowie poważnie traktują wszystkie działania, które mogą im pomóc w podejściu do tego ważnego egzaminu. 

Jolanta Sobkowicz

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

warsztaty w ramach projektu
Dnia 3 marca odbyło się spotkanie uczniów klas 8d i 8e oraz Wicekuratora - pana Mirosława Wójcika i Dyrekcji Szkoły z przedstawicielką ONZ ds. płci, praw uchodźców i migrantów, sprawiedliwości okresu przejściowego i pomocy humanitarnej, przemocy wobec kobiet i dziewcząt - panią Reem Alsalem w towarzystwie pani Alienor Benjannin - pracowniczki Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Uczniowie byli zaproszeni do rozmowy na tematy związane z zakresem działania Specjalnej Sprawozdawczyni. Spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, pani  Alsalem interesowała się działaniami szkoły wobec obcokrajowców, a szczególnie uchodźców, postępowaniem w przypadku wystąpienia zachowań przemocowych. Pani Alsalem odwiedzi także szkoły w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.

Jolanta Sobkowicz

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

budzet obywatelskiSzkolny Budżet Obywatelski integruje społeczność szkolną, pełni funkcje edukacyjne, a także stanowi doświadczenie demokracji w praktyce. Jest to narzędzie, które daje uczniom i uczennicom możliwość wpływania na sprawy szkoły, a przez to poczucie sprawczości. Uczy zaangażowania, aktywności, współdecydowania i współodpowiedzialności. Jednoczy wszystkich wokół jednej sprawy i powoduje, że nauczyciele i młode osoby lepiej rozumieją siebie wzajemnie – powiedziała Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży. Placówki zakwalifikowane do udziału w II edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich miały do rozdysponowania kwotę 4 tys. zł każda. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele czy inni pracownicy szkół, rozmawiali o swoich potrzebach, zgłaszali pomysły, tworzyli projekty, a następnie sami wybierali te, które ich zdaniem były najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Ze zgłoszonych 213 projektów, do realizacji wybrano 37, a wśród nich znalazł się projekt naszej szkoły. Dzięki pracy opiekunów oraz członków Samorządu Szkolnego wkład z projektu zasilił tworzenie studia iTV38. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za pracę.

Jolanta Sobkowicz

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

b

Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczniów w X EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU "LUBLIN MIASTO KULTURY", którego organizatorem było III LO im. Unii Lubelskiej. Celem konkursu było m.in. rozwijanie wiedzy o dziejach i kulturze regionu, a zadanie  konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej pt. „Dziedzictwo kulturowe Lublina”.

A oto nasi uczniowie, którzy zostali nagrodzeni:

III miejsce - Dawid Król z klasy 8d

wyróżnienie - Franciszek Niećko z klasy 8b

Opiekę nad uczniami sprawowała p. Renata Seroka, nauczyciel historii.

Serdecznie gratulujemy!