P&R#Admins
Kategoria:

14 września 2017 r. uczniowie klas VII odwiedzili Instytut Fizyki UMCS w Lublinie, aby wziąć udział w 58 Pokazach z Fizyki. Dwugodzinny pobyt, podczas którego mieliśmy okazję oglądać ciekawe eksperymenty z elektrostatyki, promieniotwórczości, akustyki oraz mechaniki wprowadził nas w świat tej fascynującej dziedziny nauki. Zajęcia prowadzone były tak, aby młodzież lepiej zrozumiała zasady i prawa poznawane na lekcjach w szkole oraz ich zastosowanie do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu i przyrodzie. Obserwując doświadczenia często braliśmy czynny udział w ich wykonywaniu. Ciekawe i z nutką humoru ( największy aplauz wzbudził Pan Andrzej ) pozwoliły pogłębić naszą świadomość użyteczności fizyki, jej powiązań z techniką, medycyną, życiem codziennym a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.

Zapraszamy do galerii

P&R#Admins
Kategoria:

Z racji  XVII DNIA PAPIESKIEGO  8 października 2017r., przeżywanego pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”, katecheci z naszej szkoły, organizują KONKURS PLASTYCZNY dla klas I - VII pt. „ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II.

Zasady uczestnictwa:

  1. Klasy I-III wykonują pracę dowolną techniką: np. farby plakatowe, akwarele, kredki, ołówek,  pastele, kolaż, wydzieranka ewentualnie inna technika wg własnego pomysłu.
  2. Klasy IV- VII
  • Kl. IV – V:  plakat
  • Kl. VI-VII:  kolaż

       3. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3

Cele:

  • promowanie znajomości postaci naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II,
  • być  świadkami  nadziei i prawdziwej radości,
  • doskonałym wzorem takiej postawy jest zawsze Maryja, Matka Zbawiciela. Pobożność maryjna  św. Jana Pawła II może być dla nas wzorem. Opatrzność Boża chce nam ten wzór uświadomić przez znaki czasu, jak np. dwie znaczące dla nas rocznice. Jedną z nich jest stulecie objawień fatimskich, które przypadnie niemal równocześnie z XVII Dniem Papieskim – objawienia w Fatimie trwały od 13 maja do 13 października 1917 roku. Drugą rocznicą jest 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

    4. Pracę zostaną ocenione w kategoriach:

  • klasy I – III
  • klasy V – VII

    5.  Komisja konkursowa oceni prace wg następujących kryteriów:

  • samodzielność wykonania, związek z tematem, pomysłowość, estetyka pracy, wkład pracy.

Prace należy składać do 4 października 2017 r. do Nauczycieli religii - Katechetów.

P&R#Admins
Kategoria:

„Szkolny konkurs 
na najlepsze hasło 
propagujące bezpieczeństwo w sieci”

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie podjęła szereg inicjatyw, które upowszechniały czytelnictwo i rozwijały kompetencje czytelnicze wśród dzieci, m.in. poprzez organizację konkursów, w tym „Świetlicowego konkursu na najlepsze hasło propagujące czytelnictwo”:

 

W konkursie wzięło udział prawie stu uczniów, którzy zredagowali pouczające hasła lub zabawne rymowanki na wskazany temat. Następnie zorganizowana została pokonkursowa wystawa prac. Laureatom dyplomy i upominki wręczył Pan Dyrektor Mirosław Wójcik.

Na rok 2017/2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kolejne priorytety polityki oświatowej państwa. Jednym z nich jest bezpieczeństwo w internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Organizatorki poprzedniego Konkursu ogłaszają więc drugi konkurs na hasło. Tym razem jest to „Szkolny konkurs na najlepsze hasło propagujące bezpieczeństwo w sieci”. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu i zachęcamy do udziału w nim uczniów wszystkich klas naszej szkoły.

organizatorki: mgr M. Głogowska, mgr E. Majewska, mgr R.Seroka

 

Regulamin konkursu (pobierz plik .pdf)

P&R#Admins
Kategoria:

W miniony piątek, 13 października 2017 r., nasza szkolna społeczność uczciła 244. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnów w obecności sztandaru szkoły. Po jego wyprowadzeniu głos zabrał pan dyrektor Mirosław Wójcik, który serdecznie podziękował wszystkim pedagogicznym oraz niepedagogicznym pracownikom za ich codzienny trud i nagrodził wybranych za osiągnięcia dydaktyczne oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Gorące podziękowania i życzenia w imieniu Rodziców złożyła także przewodnicząca RR, pani Kamila Świderska.

Następnie uczniowie klasy IVa przygotowani przez panią Annę Czyżewską oraz uczniowie z klas IVe i VIa przygotowani przez panią Elizę Majewską zaprezentowali montaż słowno - muzyczny. Zebrani mieli okazję poznać genezę obchodzonego święta, wysłuchać okolicznościowych wierszy i piosenek, a ponadto obejrzeć widowiskowe pokazy: karate, żonglerki, jazdy na monocyklu oraz tańca nowoczesnego.

Uroczystość uświetniły występy szkolnego chóru pod kierownictwem pani Anny Bieleckiej. O oprawę plastyczną zadbała pani Małgorzata Piasecka - Kozdęba, a o dźwiękową - pan Dariusz Harasymiuk.  Akademie poprowadził tradycyjnie pan Andrzej Wilczyński.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości

P&R#Admins
Kategoria:

Kto to jest misjonarz?

W jakim języku mówi?

Kto Go posyła?

Dlaczego zna dużo ludzi?

Jak wygląda codzienność misjonarza?

Czy dużo się modli?

Jak daleko jeździ aby odprawić Mszę Świętą?

Ile godzin :) trwa Eucharystia w Afryce?

Dlaczego wierni tańczą?

Jak wygląda życie na "Czarnym lądzie"?

Jakie są codzienne zwyczaje mieszkańców?

Dlaczego kobietę nazywa się "mama Cristina" choć to nie jest jej imię?

Po co pilnuje się uprawy ryżu?

Kto wierci studnię?

Czym bawią się dzieci i jakie są ich obowiązki?

Jak wygląda szkoła?

Czy dzieci mają książki i zeszyty?

Jak dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii świetej?

Jak żyć bez prądu?

P&R#Admins
Kategoria:

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwierząt.

Jak co roku pamiętamy o bezdomnych zwierzętach przebywającychw schroniskach. 

Dla nich zbieramy:                                             

 - żywnośc np. karmę, puszki, ryż, kaszę, makaron

 - i inne artykuły np. koce, miski, pledy.

Zebrane dary przekażemy dla bezdomnych zwierząt w Krzesimowie.

Akcja trwa 30 października.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i okazane serce.