Piotr Dobrowolski

           

               Dnia 1 marca 2018 roku w świetlicy szkolnej w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ odbyło się spotkanie z Krzysztofem Denisiukiem. Gość opowiadał o historii instrumentu muzycznego ukulele, przeczytał jedną historię prawdziwą z książki Łukasza Wierzbickiego ,, Dziadek i niedźwiadek ‘’- ,,Kucharz i praczka’’.    

              Nasz gość zaśpiewał i zagrał na ukulele kilka znanych piosenek. Ciekawym akcentem było wspólne muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów wykonanych przez dzieci. Na zakończenie spotkania Pan Wicedyrektor Jerzy Jarosiński wraz z uczniami złożył podziękowania.                               

zapraszamy do galerii

P&R#Admins
Kategoria:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na sesję fotograficzną 2018, która odbędzie się w naszej szkole w dniach 5.03-9.03 . Oferta obejmuje:  zdjęcia legitymacyjne (6 szt.-15 zł), zdjęcie klasowe (15x23 – 15zł), zdjęcie portretowe(15x23- 12zł), zdjęcie koleżeńskie(15x23-12zł). Prosimy by Państwo zadbali o odpowiedni strój dla dziecka.

Harmonogram sesji:

                                     

      Poniedziałek      Wtorek  Środa Czwartek Piątek
klasa godz. klasa godz. klasa godz. klasa godz. klasa godz.
3A 8:00 3C 8:00  5B 8:00  7A 8:00  7D 8:00
1D 8:55 3E 8:55  5C 8:55  6B 8:55  5D 11:45
1B 9:50 3F 9:50  4D 9:50  6A 9:50  4F 12:45
1C 10:45 4B 10:45  5A 11:45  7B 10:45    
2A 11:45 4A 11:45  4E 12:45  6C 11:45    
2C 12:45 4C 12:45  6D 15:25   7C 12:45    
1A 13:45 3D 13:45      4F 13:45    
2B 14:35 3B 14:45            

 

 

P&R#Admins
Kategoria:

 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Lublinie

 

W dniu 27 lutego 2018 r. dla klas trzecich odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy
o Lublinie pt. "Lublin moja mała Ojczyzna". Do konkursu przystąpiło 17 uczniów, których zadaniem było udzielenie poprawnych odpowiedzi pisemnych na 27 pytań.

Uczniowie wykazali się znajomością naszego miasta, jego historią w różnych okresach dziejowych.

 

Jury przyznało:

I miejsce – Aleksandrze Serwin z klasy III F

II miejsce - Dawidowi Królowi z klasy III A

III miejsce - Lenie Piróg z klasy III A

 

Laureaci zakwalifikowali się do następnego etapu - XI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Lublinie: "Lublin moja mała Ojczyzna", pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana.

Kolejny etap odbędzie się 23 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej 51
im. Jana Pawła II w Lublinie.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu wiadomości o naszym mieście.

Zapraszamy do galerii

P&R#Admins
Kategoria:

         

         26 lutego 2018 r. w programie  TVP3 ,,Tu i Teraz - Widzę, słucham, pytam”  odbyła się debata publicystyczna na temat funkcjonowania reformy szkolnictwa po pierwszym półroczu.  Naszą szkolę reprezentowali: dyrektor Pan Mirosław Wójcik, v- ce dyrektor Pan Jerzy Jarosiński oraz nauczyciel doradztwa zawodowego Pani  Anna Gozdalska Kozak.

P&R#Admins
Kategoria:

         

             Pragniemy poinformować społeczność Szkoły Podstawowej nr 38 o miłym choć kameralnym wydarzeniu.  W dniu 23 lutego 2018  roku pani  Monika Tanikowska inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie, a zarazem koordynator programu Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublina w imieniu pani Ewy Dumkiewicz - Sprawka  dyrektora  tego Wydziału  wręczyła podziękowania skierowane do pani Doroty Dąbrowskiej oraz dyrekcji szkoły za podjęcie wielu działań przygotowujących naszą szkołę do zdobycia miejskiego certyfikatu SPZ oraz aktywne włączenie się w organizację II Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie. 
           Do podziękowań dołączone były gratulacje i wyrazy uznania za otrzymanie Miejskiego Certyfikatu. Jak wielki to zaszczyt dla szkoły niech świadczą słowa Pani Dyrektor Ewy Dumkiewicz - Sprawka : „ Wyróżnienie  to uzyskać mogą wyłącznie placówki, które  wykazują się dużą kreatywnością, systematycznością i skutecznością w działaniach podejmowanych na rzecz kształtowania zdrowego stylu życia”.

Wszystkim, którzy przyczynili się, choć w najmniejszym stopniu do naszego sukcesu, serdecznie gratulujemy.

P&R#Admins
Kategoria:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

       Zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 38 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, które odbędzie się 1 marca 2018r. (czwartek) o godz. 17.00 w Świetlicy na parterze. Prosimy o niezawodne przybycie.

P&R#Admins
Kategoria:

W lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu.

W tym roku przewodnim hasłem jest:

„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”

Szacunek to pojęcie mające wiele znaczeń w zależności od kontekstu użycia, może oznaczać szacunek do świata, innych ludzi, ale także do samego siebie. Szacunek powinien być jedną z nadrzędnych  wartości w życiu każdego człowieka.

We współczesnym świecie istotne są  nie tylko bezpośrednie relacje interpersonalne, ale także funkcjonowanie człowieka w wirtualnej przestrzeni.

Przenosząc się do świata wirtualnego należy pamiętać, że kreowanie przez siebie własnej postaci oraz relacje z innymi na forach internetowych, powinny być oparte na poszanowaniu samego siebie i drugiej osoby.  

Za każdym razem, kiedy „surfujemy” w cyberprzestrzeni powinniśmy mieć świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu. Wirtualne relacje nacechowane agresją, takie jak „hejt” czy cyberprzemoc, to coraz częściej pojawiające się zjawiska w sieci, wynikające z  braku poszanowania godności drugiego człowieka.

Aby to zmienić zachęcamy do tworzenia kultury wzajemnego szacunku w Internecie oraz do wzięcia udziału w konkursie „Kulturalni i asertywni w sieci”.

Pobierz regulamin konkursu ( plik .doc)