Piotr Dobrowolski

dyplom uznania


Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło poinformować, że uczniowie naszej szkoły znaleźli się w gronie najlepszych, którym zostało przyznane stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023" na rok szkolny 2022/2023. Program ten jest realizowany przez Województwo Lubelskie przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
List gratulacyjny przekazany z tego tytułu na ręce Pani Dyrektor Teresy Hamryszczak jest wyrazem uznania za starania włożone przez Szkołę oraz zaangażowanie i wytrwałą pracę całej kadry pedagogicznej.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Jolanta Sobkowicz

 
Kategoria: