Piotr Dobrowolski

szk 22 1

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej
rekrutacji do klas pierwszych.Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 157 ustawy Prawo oświatowe,
postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły, a dyrektor rozpatruje odwołana od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcia dyrektora
służy skarga do sądu administracyjnego. Powyższe zapisy wyraźnie
wskazują, że prowadzenie rekrutacji należy do kompetencji Szkoły.

 

Zarządzenie Nr 15 /2022/2023
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 38 w Lublinie z dnia 6 lutego 2023 r.
w sprawie :
1. Powołania komisji rekrutacyjnej do klas 1 na rok szkolny 2023/2024
2. Wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do klas 1 Szkoły Podstawowej nr 38
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.
1. Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2023/2024
określa:


Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia
2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na
rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lublin


Treść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:

 https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2023/172,28338,2,1,1,ver.html2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół
podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w
sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej


Link do uchwały:
 https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html


Link do obwieszczenia PML:
 https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/2023/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-16-stycznia-2023-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-,103,28323,2.html


z up. Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania p. Mirosława
Jarosińskiego

Kategoria: