Piotr Dobrowolski

Szanowni Państwo,
W imieniu Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję Edukacja to relacje. Komunikacja. Kompetencje. Przestrzeń, z udziałem Pana Mariusza Banacha - Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2023 r. w ARCHE HOTEL LUBLIN, ul. Zamojska 30.


Program konferencji obejmuje trzy obszary tematyczne komunikacja w szkole, kompetencje
społeczne uczniów i przestrzeń szkolna. Podczas wydarzenia odbędą się panele dyskusyjne
i warsztaty z udziałem cenionych ekspertów z Polski i Islandii. Wydarzenia konferencji
będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski.
Konferencja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów i psychologów.
Do udziału zapraszamy także rodziców i uczniów, by w rozmowie o dzisiejszej szkole mogły
wybrzmieć głosy wszystkich stron. Prosimy o przekazanie zaproszenia kadrze pedagogicznej
oraz zainteresowanym rodzicom i uczniom Państwa szkół.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Islandii w Warszawie.
Program konferencji, lista prelegentów i rejestracja dostępne są na stronie
https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/konferencja/
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc wymagana jest rejestracja (link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na w/w stronie w zakładce rejestracja).
Rejestracja na konferencję i warsztaty prowadzona jest do dnia 22.02.2023 r.
lub do wyczerpania miejsc.
Konferencja realizowana jest w ramach projektu Edukacja to relacje.
Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji, finansowanego z Funduszy EOG.
Z wyrazami szacunku,

         Iwona Nowakowska
         Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania
         ds. Projektów i Programów Edukacyjnych

Kategoria: