Piotr Dobrowolski

roman doktor
Dnia 24 lutego klasy ósme powtarzały wiadomości do próbnego egzaminu ósmoklasisty. Działo się to za sprawą 7 Pana prof. dra hab. Romana Doktóra, który w ciekawym wykładzie dzielił się swoją wiedzą z zakresu "Analizy utworu poetyckiego". Wystąpienie Pana profesora cieszyło się dużym zainteresowaniem, a to świadczy o tym, że uczniowie poważnie traktują wszystkie działania, które mogą im pomóc w podejściu do tego ważnego egzaminu. 

Jolanta Sobkowicz

Kategoria: