Piotr Dobrowolski

budzet obywatelskiSzkolny Budżet Obywatelski integruje społeczność szkolną, pełni funkcje edukacyjne, a także stanowi doświadczenie demokracji w praktyce. Jest to narzędzie, które daje uczniom i uczennicom możliwość wpływania na sprawy szkoły, a przez to poczucie sprawczości. Uczy zaangażowania, aktywności, współdecydowania i współodpowiedzialności. Jednoczy wszystkich wokół jednej sprawy i powoduje, że nauczyciele i młode osoby lepiej rozumieją siebie wzajemnie – powiedziała Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży. Placówki zakwalifikowane do udziału w II edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich miały do rozdysponowania kwotę 4 tys. zł każda. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele czy inni pracownicy szkół, rozmawiali o swoich potrzebach, zgłaszali pomysły, tworzyli projekty, a następnie sami wybierali te, które ich zdaniem były najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Ze zgłoszonych 213 projektów, do realizacji wybrano 37, a wśród nich znalazł się projekt naszej szkoły. Dzięki pracy opiekunów oraz członków Samorządu Szkolnego wkład z projektu zasilił tworzenie studia iTV38. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za pracę.

Jolanta Sobkowicz

Kategoria: