Piotr Dobrowolski

wszystko o lubelskim samorzdzie 1 20230421 1880455674

Dnia 17 kwietnia gościem w naszej szkole była radna Rady Miasta Lublin pani Monika Kwiatkowska. Poprowadziła ona dla naszych uczniów lekcję wos na temat sposobu funkcjonowania Rady Miasta, jej kompetencji, zakresu czynności oraz współpracy z prezydentem miasta. Pani Kwiatkowska omówiła też aktualny projekt "Lublin - Europejska Stolica Młodzieży" wskazując na ciekawe miejsca oraz inicjatywy realizowane w ramach tego przedsięwzięcia.
Uczniowie mieli możliwość zadawania gościowi pytań, a interesowało ich między innymi: różne stypendia, Młodzieżowa Rada Miasta i jej uprawnienia, a także finansową stronę pracy w Radzie Miasta. Pytali o warunki zatrudnienia, sposób dokonywania wyboru radnych oraz odwoływania swoich przedstawicieli, partie polityczne i kluby poselskie.
Dla uczniów było to ciekawe spotkanie, gdyż informacji najlepiej zawsze szukać u źródła.

Zapraszamy do galerii

J.S.

Kategoria: