Piotr Dobrowolski

zajcia muzealne 2 20230426 1739213988

24 kwietnia w naszej Szkole odbyły się zajęcia muzealne dla klas: 4a i 8c, które przeprowadziła Pani Mirella Rusek-Pora, edukator z Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Muzeum Ziem Wschodnich ma swoją siedzibę w Pałacu Lubomirskich na Placu Litewskim w Lublinie, zajmuje się gromadzeniem, ochroną i prezentowaniem dziedzictwa kultury materialnej i duchowej ziem wschodnich dawnej Polski. Nasz Gość opowiedział nam o akcji, którą prowadzi Muzeum pt. „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”. Dla lepszego zrozumienia wagi ratowania tych pamiątek, uczniowie opracowywali w grupach zadania ze źródłami. Zajęcia pobudziły wyobraźnię i zachęciły uczniów do rozmowy na temat historii ziem, które dawniej należały do Polski.

Zapraszamy do galerii

Renata Seroka

Kategoria: