Piotr Dobrowolski
Kategoria:

   W związku z panującą pandemią, integralną częścią akcji#hot16challenge staje się zbiórka charytatywna - Beef z koronawirusem #hot16challenge - organizowana wraz z fundacją Siepomaga.pl. Podjęliśmy wyzwanie, Pani Emilii Lipińskiej z Fundacji Dwa Ognie, a oto wynik naszych artystycznych potyczek.

Zbiórka: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

Dziękujemy za pomoc i profesjonalne opracowanie naszego amatorskiego materiału.
Pan Tomasz Masaniec z Delegat Studio nadał pożądany kształt w zakresie dźwięku i obrazu.
Dziękujemy Panu Tomkowi z całego serca.

I serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy… Miro (Mirosław Wójcik) i Juro (Jerzy Jarosiński)

 

                                                                         Realizacja i montaż deleg

 

Radosław Suski
Kategoria:

festiwal przedszkoli i szko promujcych zdrowie 2019 2 20191028 1741270197

Z radością informujemy, że w czasie kolejnego już Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się 22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie nasza Szkoła otrzymała Nagrodę w konkursie „ Lubelskie granty promujące zdrowie w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin”.

W uroczystości reprezentowali nas i odbierali grant z rąk Wiceprezydenta Miasta Lublin p. dr Mariusza Banacha przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Szałacha, Magdalena Prandota, Szymon Świderski, autorka zwycięskiego projektu p. Dorota Dąbrowska oraz dyrektor szkoły p. Mirosław Wójcik. Gratulujemy sukcesu autorce projektu p. Dorocie Dąbrowskiej, która jest jednocześnie koordynatorem wszelkich działań związanych z uczestnictwem naszej Szkoły w sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Uzyskany Grant to kwota 5000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego edukacji zdrowotnej w obszarach zdrowia fizycznego, psychicznego lub społecznego, zgodnie z Koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie.

W przypadku naszej Szkoły podejmiemy działania zmierzające do ograniczenia poziomu hałasu w czasie przerw. Mamy nadzieję, że uczniowie wszystkich klas pomogą nam w realizacji projektu, który z pewnością pozwoli nam zdrowiej i przyjemniej spędzać czas przerw śródlekcyjnych.

Zapraszamy do galerii

Elżbieta Skowronek
Kategoria:
W pierwszym i drugim semestrze w każdej klasie przeprowadzane są zajęcia, podczas których poruszane są tematy wychowawcze dotyczące współpracy w grupie, tolerancji, właściwych zasad w kontaktach interpersonalnych, jak również dotyczące zdrowego stylu życia i higieny uczenia się.  W szkole znajduje się także skrzynka, w której uczniowie umieszczają wiadomości skierowane do pedagoga szkolnego.
  • Cykl spotkań "Emocje znam, nazywam, rozpoznaję".
W tym roku szkolnym dla uczniów uczęszczających do szkolnej świetlicy zorganizowany został cykl spotkań "Emocje znam, nazywam, rozpoznaję". Spotkania prowadziła pani Anna Wyroślak- szkolny pedagoga
  • Ogólnopolska  kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom"
W tym roku bierzemy ponownie udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej  "Cała Polska czyta dzieciom". Jej regularny charakter sprawia, że dzieci z niecierpliwością oczekują spotkań z ciekawymi gośćmi, którzy czytają swoje ulubione utwory, jednocześnie dzieląc się swoimi pasjami i zachęcając uczniów do aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania pasji i zainteresowań.
  • Cykl "Człowiek i jego pasje"
Podobny charakter mają spotkania z cyklu "Człowiek i jego
pasje", podczas których dzieci odkrywają rozmaite możliwości realizowania swoich talentów. Wysłuchując historii życia innych ludzi, pokonywania przeciwności losu, lęków, ograniczeń, trudności, satysfakcji z osiągniętych celów, włożonego trudu w realizację zamierzeń, otwierają się na nowe
możliwości. Zajęcia stanowią inspirację dla uczniów chcących podjąć dodatkowe działania. Wspólne doświadczenia łączą dzieci, dodając okazji do rozmów na temat przeżytych wspólnie chwil, doświadczeń, spotkanych osób, odkrytych pasji.
  • Integracja to podstawa!
Integrujący charakter mają rozmaite wycieczki, wyjścia jak i rajdy rowerowe zespołów klasowych.
Elżbieta Skowronek
Kategoria:

"Koło misyjne", "Szkolne Koło Wolontariatu"

W celu rozbudzania wrażliwości na potrzeby innych, rozwijania inteligencji emocjonalnej, empatii, zostało utworzone "Koło misyjne" oraz "Szkolne Koło Wolontariatu". Wspólnie dbamy i dobre relacje w naszej szkole.Poprawie relacji interpersonalnych sprzyjały długoterminowe projekty, prace domowe w grupach oraz szereg działań podjętych w różnych obszarach przez szkolną pielęgniarkę, szkolnego pedagoga, nauczycieli, uczniów, rodziców, niepedagogicznych pracowników szkoły oraz osób i placówek, z którymi podjęliśmy współpracę.

Certyfikat Programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”

Możemy się również pochwalić, że nasza Szkoła uzyskała certyfikat Programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, którego głównym celem jest współpraca szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania dzieciom systemu wartości, takich jak: odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia, a tym samym kształtowanie w młodym pokoleniu odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

Certyfikat akcji "Szkoła Dobrze Wychowana" Nasza szkoła uzyskała certyfikat akcji "Szkoła Dobrze Wychowana" wspierającej działania dydaktyczno - wychowawcze placówek oświatowych w kształtowaniu właściwych postaw uczniów oraz relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. p>Artystyczny happening

We wrześniu 2019 r. odbył się "Artystyczny happening". To wydarzenie połączyło uczniów, nauczycieli i rodziców we wspólnym działaniu. Zastanawialiśmy się wspólnie w jaki sposób możemy podróżować bez użycia samochodu i jakie otrzymujemy w zamian korzyści. Pomysłowość i zaangażowanie dzieci, rodziców i nauczycieli oraz kolorowa kreda sprawiły, że na chodniku przed głównym wejściem do szkoły możemy oglądać przepiękne, wielobarwne prace. Miłym akcentem była również obecność rodziców, którzy przyjechali miejskimi rowerami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i gratulacje od Pana Wicedyrektora Jerzego Jarosińskiego, który wraz z mamą naszej uczennicy, wręczył nagrody wszystkim uczniom biorącym udział w zorganizowanym podczas akcji konkursie "Wyczarowane Kredą".

Zapraszamy do galerii

Tydzień Zrównoważonego Nastroju

W roku szkolnym 2018/19 pod koniec października po raz pierwszy zorganizowany został Tydzień Zrównoważonego Nastroju. W akcję włączyło się wielu nauczycieli, pedagog szkolny oraz zaproszeni goście. Rozmawialiśmy o emocjach i ich wpływie na nasze życie, ćwiczyliśmy sposoby rozładowywania tych negatywnych, słuchaliśmy opowiadań, prelekcji, uczyliśmy się je wyrażać na różne sposoby. Przedstawialiśmy w formie prac plastycznych a nawet o nich śpiewaliśmy.

"Bądź kumplem, nie dokuczaj"

Elżbieta Skowronek
Kategoria:

Czas wytężonej, ale i owocnej pracy nad realizacją wyznaczonych celów został zwieńczony przyznaniem szkole niezwykle ważnego Miejskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Podejmujemy kolejne działania, by uczynić naszą placówkę miejscem przyjaznym, w którym, wszyscy czują się komfortowo, koncentrujemy się na kształtowaniu prawidłowych relacji między uczniami. Z radością angażujemy się w różnorodne zadania budujące pozytywną atmosferę nauki i pracy. Podjęliśmy także starania, by uzyskać certyfikat wojewódzki.

Podczas przeprowadzonej wstępnej diagnozy zdefiniowaliśmy problem priorytetowy: Niewłaściwe relacje interpersonalne/nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji. Działania skoncentrowaliśmy na wskazaniu znaczącego wpływu emocji na zdrowie i relacje z innymi, a także konieczności podjęcia działań, by zmieniać niewłaściwe zachowania. Realizujemy standardy Szkoły Promującej Zdrowie.

Elżbieta Skowronek
Kategoria:

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
Piotr Dobrowolski
Kategoria:
 festiwal szko i przedszkoli 14 20190108 1542553311
 
         W tym roku przedstawiciele naszej szkoły gościli w Szkole Podstawowej nr 27 w Lublinie na III Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
         Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk wręczył Miejskie Certyfikaty "Szkoła Promująca Zdrowie" kolejnym placówkom wykazującym się dużą aktywnością i skutecznością działań prozdrowotnych podejmowanych w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy zgodnie z koncepcją i zasadami tworzenia Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
          Po części oficjalnej był czas na występy artystyczne, zdrowe poczęstunki, gry, zabawy i konkursy dla dzieci.
 
Piotr Dobrowolski
Kategoria:
rower
 
17 czerwca - niedziela - godz. 11.30 - Plac Litewski
Zapraszamy wszystkich serdecznie - na przejazd rowerowy na Finał kampanii "Rowerowa Wiosna" - największej akcji rowerowej w Lublinie!
W bezpiecznej kolumnie rowerów przejedziemy z Placu Litewskiego -ul. Kapucyńską- Pl.Wolności- Bernardyńska- ul. Zamojska- trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy - do ośrodka Słoneczny Wrotków, nad Zalewem, gdzie odbędzie się XIII EkoPiknik Rodzinny. 
Wręczymy tam główne nagrody dla zwycięskich szkół w Rowerowej Wiośnie, podsumujemy też całą akcję i zrobimy mały konkurs z nagrodami.
Dla wszystkich uczestników przejazdu mamy do rozdania drobne gadżety rowerowe.
Na Słonecznym Wrotkowie czeka nas impreza - EkoPiknik Rodzinny, organizowany przez Miasto Lublin. Czekają na Was:
- liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
- rowerowe kino plenerowe
- pracownia gier komputerowych
- wystawa roślin i akcja "Sadzonki za oponki"
- znakowanie rowerów
- pokaz szkolenia psów i pokaz ratownictwa wysokościowego
- fajne warsztaty, akcja-zbiórka zużytych baterii
- występy artystyczne na scenie
- bezpłatny transport linią "EKO"

EkoPiknik potrwa do godz. 17 i wstęp jest bezpłatny!
Szczegóły na: www.ekoedu.lublin.eu

Kampania Rowerowa Wiosna jest finansowana przez Miasto Lublin w ramach Loverowego Lublina.
www.loverowy.lublin.eu