Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie

Jadłospis

Opłaty

OBIADY- Kwiecień 2024 rok
20 dni x 5,50 zł = 110,00 zł

Opłaty za obiady należy uiszczać do ostatniego dnia każdego danego miesiąca na indywidualne konto dziecka Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty (osobiście do pokoju nr 2 lub przesłać mailem intendent@sp38.lublin.eu) W związku z dużą ilością zaległości za m-c marzec przed dokonaniem wpłaty za m-c kwiecień proszę o kontakt z intendentką w celu ustalenia ostatecznej kwoty ( odpisy, zaległości, nadpłaty).
Przypominamy, że wpłat dokonujemy na indywidualne konta dla każdego ucznia, które są dostępne w dzienniku Vulcan w zakładce opłaty.