Misja i wizja szkoły - Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie

Informacja

Misja i wizja szkoły

 

« Hasło Bóg, Honor, Ojczyzna jest naszym drogowskazem, a naszym wzorem nasz patron Henryk Sienkiewicz, pisarz i społecznik, wielki Polak i otwarty na człowieka Europejczyk »

 

Misja szkoły


NASZA SZKOŁA JEST SPOŁECZNOŚCIĄ:

uczniów, którzy rozumieją, że wiedza i zdobyte umiejętności to skarb, który pozwala żyć godnie i uczciwie dla siebie i innych;
nauczycieli i pracowników, którzy wymagając wiele od uczniów, coraz więcej wymagają od siebie;
rodziców, którzy kochają mądrze, uczestnicząc w rozwoju swoich dzieci.

 

Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą, która stwarza przyjazną atmosferę swoim uczniom, ale konsekwentnie egzekwuje stawiane wymagania.

Dzieci czują się tu bezpiecznie, ponieważ otoczone są bardzo dobrą opieką pedagogiczną, zdrowotną i socjalną.

Naszym uczniom oferujemy wysoki poziom nauczania, bardzo dobre przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych, rozwijanie uzdolnień i talentów przez uczestnictwo w różnych projektach, przedsięwzięciach, zajęciach pozaszkolnych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Kształcimy w nich wrażliwość, wysoką kulturę osobistą i postawy patriotyczne.

DZIĘKI TEMU ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

jest ambitny i kreatywny;
dąży do doskonalenia siebie, zdobywając wiedzę i kształcąc różne umiejętności;
jest dobrze przygotowany do III etapu kształcenia;
wyróżnia go wrażliwość i otwartość na problemy i potrzeby innych ludzi;
cechuje go wysoka kultura osobista, prawdomówność i uczciwość;
wykazuje się dużą sprawnością fizyczną i dba o swoje zdrowie;
potrafi rozwiązać różnorodne problemy;
rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego;
zna dokonania patrona Henryka Sienkiewicza i szanuje tradycję szkoły;
szanuje i kocha Małą Ojczyzną i swój kraj.

Kadrę szkoły stanowią kompetentni, wykształceni i stale dokształcający się nauczyciele, pracujący tradycyjnymi metodami, wdrażający autorskie programy nauczania i wychowania. Dbają o rozwój dzieci uzdolnionych i wspierają uczniów słabszych, udzielając im wszechstronnej pomocy. Są życzliwi dla uczniów i wspomagają rodziców w procesie wychowania.

Nasza szkoła jest kameralna, leży z dala od ruchliwych ulic, wśród zieleni. Wyróżnia się estetycznym wystrojem, czystością i porządkiem. Pracownie, sale lekcyjne i obiekty sportowe są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne.

Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalno-oświatowymi nasi uczniowie realizują się artystycznie i sportowo oraz stają się ludźmi wrażliwymi i otwartymi, aktywnie uczestnicząc w akcjach charytatywnych.