Rekrutacja - Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie

Informacje dotyczące rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie w roku 2024-2025:

 

Terminy rekrutacji 2024/25:

• Potwierdzenie zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły odbywa się
w terminie: 26.02.2024r.- 11.03.2024r. Zapisy na stronie: Witryna kandydata (lublin.eu).

• Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie: 19.03.2024r. - 26.03.2024r.

• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych spoza rejonu 05.04.2024r.

• Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 05.04.2024r. – 12.04.2024 r.

• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych
i nieprzyjętych: 16.04.2024 r.

• Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca: od 17.05.2024r.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie:


Dziewanny, Juranda, Różana bez numerów 24, 26 i 28, Ruciana, Sasankowa, Skrzetuskiego, Stokrotki, Pana Wołodyjowskiego, Tomasz Zana strona nieparzysta nr od 19 do 29.Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

Zarządzenie nr 73/1/2024 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

 

Informacje dotyczące zapisów i rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dostępne są na stronie Miasta Lublin: 

ZASADY ZGŁOSZEŃ I REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Jolanta Sobkowicz