Piotr Dobrowolski
Lubimy świętować, ponieważ oprócz odpoczynku od codzienności świętowanie zakorzenia nas w historię i spaja z teraźniejszością. Wolność, to słowo, które nasz naród ma wypisane krwią wśród kolejnych pokoleń i czasów.
Wolność może być jednostkowa, społeczna, narodowa.
"Wolność to dar, ale też często odpowiedzialność cięższa niż kajdany" - powiedział Christopher Paolin.
Jesteśmy wolni, więc możemy przyjąć lub odrzucić każde dobro, jesteśmy wolni, więc możemy zatrzymać lub uruchomić największe zło. Każda wolność zaczyna się od decyzji jednostki. "To nasza wewnętrzna wolność, której nikt nam nie jest w stanie odebrać, nadaje życiu sens i znaczenie."- cytujemy
za Victorem Franklem.
Dlatego dla nas wszystkich 3 Maja wciąż trwa, gdyż wciąż musimy stawiać odpór prywacie, łączyć siły z innymi nawet różnymi od nas samych, gdy trzeba coś ważnego obronić, mówić zdecydowane: NIE pozorom poprawności.
I zachować nadzieję. Nadzieję, że ci, którzy przyjdą po nas, dostaną dobry spadek i okażą się go godni.
JS
Kategoria: